top of page

Huishoudelijk Reglement Antwerp Padelclub
  

Elke speler van Antwerp Padelclub (VZW Antwerp Padelclub) wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren. 
  

De banen zijn alleen toegankelijk voor: 
a) de spelende leden van Antwerp Padelclub en door geregistreerde spelers via Playtomic. 
b) de clubs en personen welke door Tennisvlaanderen worden uitgenodigd.  

Spelers dienen steeds aangemeld  te zijn via Playtomic alvorens ze de terreinen betreden. 
Het is ten zeerste verboden om te spelen onder een andere naam. Hier zal zeer streng tegenover worden opgetreden. 

Boekingsreglement (2024) (als lid van Antwerp Padelclub)

 

Als LID op onze club kan je als hoofdboeker 1 reservering maken per locatie tijdens PIEKuren in de toekomst. Je kan wel nog steeds uitgenodigd worden voor een wedstrijd. Wanneer je een uitnodiging aanvaardt en jouw deelname bevestigt, kan je dus zelf GEEN BOEKING meer maken als hoofdboeker. Van zodra de wedstrijd is afgelopen, kan je dus opnieuw zelf boeken.  

Tijdens onze DALuren kan je ongelimiteerd boeken. 
  

LET WEL: de 4 namen van de spelers moeten opgegeven en bevestigd worden op het moment van de wedstrijd om een openstaande betaling te vermijden!  

 
Alle spelers kunnen 14 dagen op voorhand boeken telkens vanaf 08:30u. 
  

Leden kunnen tot 6 uur op voorhand annuleren (PRIVE MATCHEN) in de app. Indien dit niet gebeurt, is dit een no-show en dient u te betalen, bij niet betaling wordt u geschorst. Als je namen van leden toevoegt om je no show te maskeren, zullen alle namen die voorkomen geschorst worden. Competitieve/open matchen kunnen niet worden geannuleerd.

 

Niet leden en creditspelers kunnen tot 6 uur op voorhand annuleren in de app. Indien dit niet gebeurt zullen zij hun partij moeten betalen en worden zij geschorst. 
Het is verboden meer dan 1 keer per dag te spelen in piek indien dit wel gebeurt zal u geschorst worden. Enkel in het weekend is het wel toegelaten om 2x in piek te spelen.  
 
Als lid kan u gratis 1vs1 spelen enkel in daluren gedurende 1 uur OUTDOOR (niet onder de luifel). Dit doet u door Tom en Sonny uit te nodigen via whatsApp. 

 

Bij hevig regenweer dient u ons via info@antwerppadelclub.be te verwittigen voor het einde van uw partij. Indien de andere velden ook onbespeeld zijn, betalen wij uw partij terug. Velden onder de luifel kunnen niet geannuleerd worden. 

Sancties bij overtredingen

 

We willen ten allen tijde het lidmaatschap beschermen en misbruik zal niet getolereerd worden 

 

1ste overtreding = week schorsing 

2de  overtreding = maand schorsing 

3de overtreding  = Uw lidmaatschap wordt ingetrokken tot het einde van het jaar. 

Lidmaatschap Tennis Vlaanderen LEDEN (2024)
Wenst u tornooi te spelen, gelieve een mail te sturen naar info@antwerppadelclub.be dan maken wij u lid op Tennis Vlaanderen. 
APC Leden die geen lid zijn van tennis Vlaanderen zijn ook verzekerd. 

 

Interclub leden (2024)

APC leden (€425) 

 

Interclub andere (2024)
 

Koop je credits voor €150 of meer dan kan u interclub spelen mits een bijdrage van €25, ongeacht of u voor- of/en najaar speelt.

 

Algemeen

De aanbevelingen van personen, door Antwerp Padelclub belast met onderhoud en nazicht van de banen, materiaal en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden. 

 

De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, padelnetten, kabels, scheidsrechtersstoelen, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van Antwerp Padelclub. De leden zijn verplicht op straf van schorsing of uitsluiting, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van het bestuur. Alle schade zal op de dader verhaald worden. 

  

Spelers zullen alles vermijden wat aan beplantingen, materieel of het uitzicht schade zou kunnen berokkenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen. 

Het roken, gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet-alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat het leeggoed terug aan de toog wordt bezorgd. Het roken en het gebruik van glazen is niet toegelaten in de kleedkamers. 
  

Spelers van Antwerp Padelclub hebben eergevoel, zij hebben een naam hoog te houden: daarom is hun houding sportief, hun gedrag onberispelijk, hun taal verzorgd, hun houding waardig. Het is ten strengste verboden om te spelen in bloot bovenlijf. 

Er mag enkel les worden gegeven door leraren van Padel World Academy.
Niet-leden en creditspeler kunnen niet genieten van de korting voor de lessen.
   

Zowel de bar en zijn bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de spelers, die erover waken dat geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden vervreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een bestuurslid. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de dader. Sanctie zoals schorsing of uitsluiting is van toepassing. 
  

De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen of waarde papier van geld. 
  

Berchem: De bar is elke dag open vanaf 9 uur.  
7de Olympiade: De bar is elke dag open vanaf 9 uur.  
Kontich: De bar is elke weekdag open vanaf 11 uur en weekend vanaf 9u. 

 

Het tarief van de consumpties hangt uit in de bar. Deze prijzen zijn netto. De consumpties worden besteld en afgehaald aan de bar en het leeggoed achteraf terug aan de bar gebracht. 
 

Bij overtreding van het huishoudelijk reglement hebben de bestuursleden het recht de lidmaatschap van betrokken lid af te nemen en met een nota aan de raad van bestuur over te maken, welke zich dan zal beraden over een eventuele sanctie. 
  

De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen tegenover derden en voor zichzelf. Bij ongeval zal het slachtoffer hiervan binnen de 24 uur aangifte doen via info@antwerppadelclub.be . 
Let op: niet-leden en creditspelers zijn niet verzekerd voor ongevallen via Antwerp Padelclub.  

 

De club behoud zich het recht toe om privé evenementen te organiseren tevens zal de club terreinen ook vast verhuren, dit met een maximum van 3 velden per locatie. 

 
 
  

Recht op afbeelding
Een speler geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed. 

 

 
  

Wij wensen u veel padelplezier en een prettig verblijf op onze club.


 

Handelsnaam: TS PADEL / TomSon Sport/ 7de Olympiade

KBO: 0756.904.856

BTW: BE 0756.904.856
 

bottom of page