top of page

Huishoudelijk Reglement Antwerp Padelclub
 

Elk lid van Antwerp Padelclub (VZW Antwerp Padelclub) wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren.
 

De banen zijn alleen toegankelijk voor
a) de spelende leden van Antwerp Padelclub en door  geregistreerde spelers via Playtomic.
b) de clubs en personen welke door tennisvlaanderen worden uitgenodigd. 

Spelers dienen steeds aangemeld  te zijn via Playtomic alvorens ze de terreinen betreden.
Het is ten zeerste verboden om te spelen onder een andere naam. Hier zal zeer streng tegenover worden opgetreden.

 

De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, padelnetten, kabels, scheidsrechtersstoelen, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van Antwerp Padelclub. De leden zijn verplicht op straf van schorsing of uitsluiting, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van het bestuur. Alle schade zal op de dader verhaald worden.
 

De aanbevelingen van personen, door Antwerp Padelclub belast met onderhoud en nazicht van de banen, materiaal en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden.
 

Leden en genodigden zullen alles vermijden wat aan beplantingen, materieel of het uitzicht schade zou kunnen berokkenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.

Het roken, gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet-alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat het leeggoed terug aan de toog wordt bezorgd. Het roken en het gebruik van glazen is niet toegelaten in de kleedkamers.
 

Leden van Antwerp Padelclub hebben eergevoel, zij hebben een naam hoog te houden: daarom is hun houding sportief, hun gedrag onberispelijk, hun taal verzorgd, hun houding waardig.
 

Behoudens wanneer hierna anders bepaald zijn de spelregels van de Vlaamse Tennisvereniging van kracht (zie officieel jaarboek van Tennis Vlaanderen).
 

Voor het gebruik van de banen worden de instructies in verband met reservatie strikt nageleefd en de bezettingsnormen gerespecteerd.
 

Zowel de bar en zijn bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de leden, die erover waken dat geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden vervreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een bestuurslid. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de dader. Sanctie zoals schorsing of uitsluiting is van toepassing.
 

De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd. De club is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen of waarde papier van geld.
 

De bar is elke dag open vanaf 9 uur.

 

Het tarief van de consumpties hangt uit in de bar. Deze prijzen zijn netto. De consumpties worden besteld en afgehaald aan de bar en het leeggoed achteraf terug aan de bar gebracht.

Bij overtreding van het huishoudelijk reglement hebben de bestuursleden het recht de lidmaatschap van betrokken lid af te nemen en met een nota aan de raad van bestuur over te maken, welke zich dan zal beraden over een eventuele sanctie.
 

De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen tegenover derden en voor zichzelf. Bij ongeval zal het slachtoffer hiervan binnen de 24 uur aangifte doen bij de secretaris of bij afwezigheid bij een ander bestuurslid.
Let op: niet leden zijn niet verzekerd voor ongevallen.

Het is ten strengste verboden om te spelen in bloot bovenlijf.

 

Recht op afbeelding
Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

Tornooi
Wens u tornooi te spelen, gelieve een mail te sturen naar info@antwerppadelclub.be dan maken wij u lid op Tennis Vlaanderen.
APC Leden die geen lid zijn van tennis Vlaanderen zijn wel verzekerd.

 

Boekingsreglement als lid van Antwerp Padelclub

Als LID op onze club kan je als hoofdboeker 1 reservering maken tijdens PIEKuren in de toekomst. Je kan wel nog steeds uitgenodigd worden voor een wedstrijd. Wanneer je een uitnodiging aanvaardt en jouw deelname bevestigt, kan je dus zelf GEEN BOEKING meer maken als hoofdboeker. Van zodra de wedstrijd is afgelopen, kan je dus opnieuw zelf boeken.
 

LET WEL: de 4 namen van de spelers moeten opgegeven en bevestigd worden op het moment van de wedstrijd om een openstaande betaling te vermijden! Tijdens onze DALuren kan je ongelimiteerd boeken.

Leden kunnen 6 dagen op voorhand boeken telkens om 08:30u.

Niet-leden kunnen 5 dagen op voorhand boeken telkens om 08:30u.

 

Leden kunnen tot 2 uur op voorhand annuleren in de app. Indien dit niet gebeurt, is dit een no-show en wordt u een week geschorst.

Niet-leden kunnen tot 2 uur op voorhand annuleren in de app. Indien dit niet gebeurt zullen zij hun partij moeten betalen en worden zij een week geschorst.
Het is verboden meer dan 1 keer per dag te spelen indien dit wel gebeurt zal u een week geschorst worden.
Indien u bovenstaande regels tweemaal overtreed, vervalt uw lidmaatschap. 

 

Bij hevig regenweer dient u ons via info@antwerppadelclub.be te verwittigen voor het einde van uw partij. Indien de andere velden ook onbespeelbaar zijn, betalen wij uw partij terug.
 

Wij wensen u veel padelplezier en een prettig verblijf op onze club.

bottom of page